Bahsegel

ganyan bahis Altılı Ganyan Bahis Oranları

By April 6, 2022April 7th, 2022No Comments

Altılı Ganyan Bahis Oranları

B) Birinci ve ikinci gelen at veya atlara hiç kimse oynamamış ise bu atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri iade edilir. C) Çıkan at durumunda; üzerine ikili bahis oynanan atlardan herhangi birinin koşudan çıkması, kazanan at gruplarına kimsenin oynamaması veya koşuyu yalnız bir atın bitirmesi halinde iştirak bedelleri iade edilir. C) Çıkan at durumunda; üzerine plase ikili oynanan atlardan herhangi birinin koşudan bahsegel çıkması, kazanan at gruplarına kimsenin oynamaması veya koşuyu sadece bir atın bitirmesi halinde iştirak bedelleri iade edilir. 2) En az 7 atın iştirak edeceği ilan edilen bir koşuda, çıkan atlardan dolayı koşuya iştirak eden at sayısı 7’den az olursa, bütün atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Plasede kazananlar hissesini tayin etmek için dağıtılacak tutar plase mevkii sayısı kadar eşit kısma ayrılır.

  • Kayıtlı kupon oluşturabilmek için e-Bayi hesabınızda yeterli bakiye olması gerekmemektedir.
  • Kupon doldurmak yoluyla sıralı üçlü bahis oynamak için BAHİS sütununda “U” veya “UK” harflerini işaretlemeniz gerekmektedir.

Maddede açıklanan altılı ganyan kazançlarının hesabı ile aynı esaslar dahilinde yapılır. Beşli ganyan kazançlarının hesabı 14 üncü maddede açıklanan üçlü ganyan kazançlarının hesabı ile aynı esaslar dahilinde yapılır. Dörtlü ganyan kazançlarının hesabı 14 üncü maddede açıklanan üçlü ganyan kazançlarının hesabı ile aynı esaslar dahilinde yapılır. Beşli bahis kazançlarının hesabı 11 inci maddede tanımlanan tabela bahis kazançlarının hesabı ile aynı esaslar dahilinde yapılır. Sıralı ve sırasız bilenlere dağıtılacak oranlar Yarış Müessesesinin teklifi ve Yarış Otoritesinin onayı ile belirlenir. Neticelerinin değiştirilmiş olması, müşterek bahiste ilan edilen parasal sonuçları değiştirmez.

Türkiye Jokey Kulübü Tjk Yatırmış Olduğum Üyelik Hesabıma Paranın Görünmemesi

G) Sırasız bilenlere ayrılan %30 payı sıfıra kadar indirmeye veya istediği oranda yükseltmeye Yarış Müessesesinin teklifi üzerine Yarış Otoritesi yetkilidir. Bu değişiklik Yarış Müessesesinin yayın organlarında ilan edilmesini müteakip uygulanır. L) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik her türlü duyuru Yarış Müessesesinin yayın organları aracılığıyla ilan edilir. I) Kazananlar hissesinin dağıtımında, beş kuruştan aşağı olan kesirler dikkate alınmaz. Eğer şifre hatırlatma e-postası ulaşmazsa junk/spam klasörünü kontrol etmeniz yerinde olur.

ganyan bahis

Sıralı beşli bahiste kombine oynamak istiyorsanız bahis sütununda “5K” bölümünü işaretlemeniz gerekmektedir. Ancak, devir tutarının aktarılacağı müteakip yurtiçi yarış gününde birden fazla yurtiçi yarış programı ve aynı müşterek bahis çeşidi var ise devreden dağıtılacak tutar, son yarış programındaki o müşterek bahis çeşidinin sonuncusuna devrolunur. Aynı koşuda eküri atlardan birine ganyan oynamakla ekürinin o koşudaki atlarının hepsine ganyan oynamış sayılırsınız. Olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği takdirde bu atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri iade edilir. Kazananlar hissesi, çıkan her yeni dağıtılacak tutarın her plase atın üzerine oynanmış iştirak bedeli toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Ö) Günlük yarış programında, üzerine sıralı üçlü bahis veya tabela bahis oyununun konulduğu ilan olunan koşularda çıkan at olması halinde, çıkan at ile kazançlı kombine sahiplerine kazananlar hissesi verilebilmesi için bu bahislerin konulduğu koşulara ikili bahis oyununun da konulması zorunludur.

YEDİLİ PLASE oyununda, oyunun kuralı gereği 1’inci veya 2’nci gelen atların EN FAZLA GANYAN olmaları halinde de çıkan atlar üzerine oynanan oyunlar kazançlı sayılır. Ancak yarıştan çıkan at veya atların aynı koşuda ekürileri koşuyorsa en fazla ganyan kuralı geçerli olmaz. C) Ganyan oyununda ise koşuya eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde bu atların üzerine oynanmış iştirak bedelleri iade edilir. İki çıkan atla kazançlı kombinasyonlara ikili bahsin verdiği kazançlı hissesi verilir.

At Yarışı Tahmin İstanbul 15 Ocak 2022

Kimsenin oynamaması veya koşuyu yalnız bir atın bitirmesi halinde iştirak bedelleri iade edilir. Bir mitingin veya tespit edilen devirin son günü üzerine üçlü ganyan konulan üç koşunun birincisini bilen olmadığı takdirde, dağıtılacak tutar iki birinciyi bilenlere, iki birinciyi de bilen olmadığı takdirde, bir birinciyi bilenlere ödenir. Devir gün sayısı ve yarış sezonunun son günü müşterek bahisler idare kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Herhangi bir hipodromun sona eren bir yarış sezonunun son günü ile aynı hipodromun müteakip yarış sezonu başlangıcı arasında bir ay veya üzerinde bir süre var ise o hipodromun biten yarış sezonunun son yarış günü ile tüm hipodromların, yurt dışı yarışlar dahil, takvim yılındaki son yarış günleri Yarış Sezonu Son Günüdür. Yarış müessesesince üzerine müşterek bahis oynatılan yurt dışı yarış programları ülke ve hipodrom farkı gözetmeksizin aynı yarış sezonu kabul edilir. 6’lı ganyanda oyun tutarı her ayağa Canlı Bahis Siteleri yazılan at sayılarının toplamlarının birbirleri ile çıkan rakamında oyun birim fiyatıyla çarpılmasıyla bulunur.

Wordle: Aynı Isimli Beş Yıllık Uygulama, Indirilme Rekorları Kırdı, Geliri Bağışlanacak

Ganyan,Plase,ikili ve sıralı ikili de koşuya iştirak etmeyen atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Tüzel kişilere ait bayiliklerde şirket yetkililerinden birinin vefatı halinde yukarıda belirtilen vefat eden ilgilinin varisleri dışında ilgili varislerin onayı ile diğer şirket ortakları da söz konusu bayiliğin kendilerine devrini talep edebilir. Kazananlar hissesi, dağıtılacak tutarın üçer atlık gruplar üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

Altılı ganyanda oyun tutarı her ayağa yazılan at sayılarının toplamlarının birbirleri ile çıkan rakamında oyun birim fiyatıyla çarpılmasıyla bulunur. Altılı ganyanın her ayağında şans verdiğiniz at veya atların numaralarını geniş sütunların ilkinden başlayarak işaretlemeniz gerekmektedir. Oyununuzu misli olarak oynamak isterseniz kuponunuzdaki MİSLİ sütununu da işaretlemeniz gerekmektedir. B) İlgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biri değil ise, ekürinin diğer koşan at veya atları ile üzerine en fazla ganyan satışı yapılan at veya atlar üzerine oynanmış sayılır.